Be om pristilbud

Miljøpolitikk

HMH er et flyttebyrå med klar miljøprofil.
Vår miljøpolitikk er forankret i ledelsen og kommunisert til partnere, kunder og ansatte. Miljøpolitikken følges opp i vårt daglige arbeid, og er alltid et tema når nye oppdrag skal iverksettes, interne rutiner legges, og samarbeidspartnere velges.

Miljøbevisste

Som en betydelig aktør på det norske markedet har vi i alltid sett på miljøbevissthet som meget viktig og som et av våre konkurransefortrinn. Vår salgsstab kurses jevnlig for å kunne hjelpe våre kunder til å gjøre bevisste valg med tanke på miljøet. Når vi velger samarbeidspartnere er det en naturlig del av rutinen at vi gjennomgår partnerens miljøprofil.

Grønt Punkt

HMH Home Management er medlem i Grønt Punkt. Vi har inngått en avtale om et såkalt kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge AS. Grønt Punkt sikrer og administrerer finansiering av returordningene for emballasje, og det sikrer at all emballasje som HMH Home Management bruker går til gjenvinning, og kommer tilbake i nye former som blir brukt på nytt.
Dette innebærer også at vi oppfordrer våre leverandører om medlemskap i Grønt Punkt Norge AS, slik at de tar ansvar og betaler vederlag for den emballasjen de benytter.
Grønt Punkt Norge er opprettet for å sørge for at næringslivet deltar i finansieringen av returordningene for emballasje. Dette skjer ved at bedrifter, gjennom medlemskap i Grønt Punkt Norge, betaler et emballasjevederlag. Pengene går til å vedlikeholde og utvikle innsamlings- og gjenvinningsordninger for brukt emballasje, slik at forpliktelsene overfor myndighetene oppfylles.

Vi bruker resirkulerbare produkter i våre flyttejobber, og sorterer alt avfallet før kasting. Vi har også en egen returordning for all emballasje, og gjør nesten all kommunikasjonen elektronisk. Alle flyttebilene går på diesel med partikkelfilter, og selskapet har flere planer fremover for å bli enda mer miljøbevisste. Vi mener at hvis alle privatpersoner og småbedrifter gjør sine små tiltak vil det hjelpe i det store bildet.

HMH Home Management ønsker gjennom valg av produkter, planlegging av flytteprosessen og i sin påvirkning av markedet å være en pådriver for å bidra til et bedre miljø. Gjennom vårt arbeid skal vi sørge for at HMH Home Management bidrar til å sette nye standarder for miljøtenking i vår bransje.

 • Vi har sortering av emballasje som papp, papir, plast, isopor og PE plast med avtale om materialretur og resirkulering, som et av våre miljøtiltak.
 • Vi kjører stort sett dieselbiler med partikkelfilter.
 • Vi har i stor grad gått over til elektronisk kommunikasjon i alle ledd internt.
 • Vi sender elektroniske faktura til de kunder som har mulighet til å motta dette.
 • Vi har og bedt de av våre partnere som kan, om E-faktura inn til oss.

Som et minimum skal følgende punkter etterleves:

 • Eget avfall sorteres før levering til avfallsselskap.
 • Returordning av all emballasje.
 • Alle møbler og annet flyttegods som kundene ønsker destruert, blir sendt til en av våre godkjente samarbeidspartnere for miljøsortering.

Kontakt oss

Kontakt oss

Vi hører gjerne fra deg uansett hva du måtte lure på! Fyll ut skjemaet og beskriv kort hva det gjelder, om du ønsker mer informasjon om noen av våre tjenester, et uforpliktende tilbud – eller rett og slett litt ris eller ros? Det meste mottas med takk!

  Kontaktinformasjon

  HMH HOME MANAGEMENT AS
  Kirkeveien 59,
  1363 Høvik

   

  Oslo: +47 22 88 11 89
  Trondheim: +47 73 92 11 89
  Bergen: +47 55 22 11 89

   

  E-post: hmh@hmhcargo.no